Leerplicht & schoolvakanties

Leerplicht

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Onder bepaalde condities kunt u, als ouders of verzorgers van het kind, extra (vakantie)verlof vragen. Ook meer structureel geoorloofd verzuim is in uitzonderingsgevallen mogelijk. Dit heet vrijstelling. 

Lees hier meer informatie over de leerplicht.

 

Schoolvakanties

Kijk op www.rijksoverheid.nl voor de actuele data van de schoolvakanties in Gennep.