Leerlingenvervoer

Vergoeding leerlingenvervoer

Als u voor uw kind kosten maakt voor het vervoer van en naar school, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld:

 • Taxivervoer;
 • Eigen vervoer;
 • Openbaar vervoer.

Wie kan het aanvragen?

U als ouder, verzorger of voogd kunt dit alleen aanvragen voor de leerling die in de gemeente staat ingeschreven of verblijft.

Voor een vergoeding in de schoolvervoerskosten van uw kind gelden de volgende voorwaarden:

  • De afstand tussen woning en school voor basisonderwijs, dan wel school voor speciaal basisonderwijs, meer dan zes kilometer bedraagt; b.v. De Piramide.
  • Uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat en die afstand meer dan zes kilometer is. Het gaat om een school in het kader van de wet expertisecentra. b.v. Mikado.
  • Uw kind wegens het volgen van (voortgezet) speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijft. In deze gevallen komen de kosten van weekeinden- en vakantievervoer voor een bijdrage in aanmerking.
  • Uw kind vanwege een (structurele) handicap niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan.

De regeling leerlingenvervoer geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

In de volgende gevallen kunt u vergoeding krijgen:

 • Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs verder dan 6 kilometer van uw woning ligt.
 • Ligt de dichtstbijzijnde gewone basisschool op meer dan 6 kilometer afstand van uw woning? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.
 • Staat de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toe? U krijgt dan een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
 • Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen? Uw kind heeft dan recht op aangepast vervoer.

Beperkingen

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (zoals een basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent:

 • U betaalt zelf de kosten van de eerste kilometers. Alleen de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen krijgt u vergoed.
 • De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten naar draagkracht. Dit kan alleen als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is.

Let op! In sommige gevallen mag de gemeente voor het vervoer een drempelbedrag en een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage in rekening brengen.

De gemeente mag geen drempelbedrag in rekening brengen voor leerlingen van het speciaal onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen met een handicap die het reguliere onderwijs bezoeken en die niet of niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Hoe vraag ik het aan?

Denkt u dat uw kind leerlingenvervoer kan krijgen? Vraag een aanvraagformulier aan. 
Neem hiervoor contact met ons op. Bel naar (0485) 49 41 41 of mail naar gemeente@gennep.nl.