Koninklijke onderscheiding, lintje

Algemeen

Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen.

Hoe werkt het?

Op tijd uw aanvraag indienen

De behandeling van een aanvraag duurt minimaal vier maanden. Daarom is het belangrijk dat u de aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding op tijd indient. Dit kunt u gedurende het hele jaar doen.

Lintjesregen

De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens deze 'lintjesregen'. Aanvragen voor de lintjesregen op 26 april 2025 moeten voor 1 juli 2024 worden ingediend. 

Onderscheidings medaille

Wat moet ik doen?

Een Koninklijke onderscheiding moet u aanvragen door het formulier Koninklijke onderscheiding in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Dit formulier kunt u downloaden onder het kopje 'Downloads', ophalen of aanvragen bij de gemeente.

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • naam, adres, woonplaats, beroep en/of laatste werkkring van de gegadigde;
  • om welke activiteiten het gaat;
  • hoeveel tijd (uren per maand of week) de activiteiten in beslag nemen of namen;
  • op welke manier de kandidaat zich heeft ingezet;
  • in welke jaartallen de activiteiten plaatshadden of -hebben;
  • welke uitstraling heeft de verdienste (lokaal, regionaal, landelijk of internationaal);
  • wat het belang van de activiteiten voor de samenleving is.

Elk voorstel voor een lintje moet u onderbouwen. Daarmee moet u onder meer omschrijven wat de continuïteit, de aard en de uitstraling van de maatschappelijke verdiensten zijn van de persoon die u voordraagt. Ook moet u precies de jaartallen en zijn tijdsinvestering van de activiteiten aangeven.

Uw verzoek kunt u sturen naar:
Gemeente Gennep
t.a.v. de burgemeester van Gennep
o.v.v. Koninklijke onderscheiding
Postbus 9003
6590 HD GENNEP

De burgemeester beoordeelt uw voorstel en gaat na of de persoon die u heeft voorgedragen voorkomt in een van de justitiële registers.

Hoe lang duurt het?

Heeft u vragen, of wil u een aanvraagformulier opvragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Xhofleer, telefoon 0485 494141 of b.xhofleer@gennep.nl

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.lintjes.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u geen bezwaar maken tegen deze beslissing. Dat komt omdat het verkrijgen van een Koninklijke Onderscheiding geen recht is maar een gunst.