Kom ik in aanmerking?

U kunt in aanmerking komen voor een regeling minimabeleid als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U woont in de gemeente Gennep.
• Uw inkomen is lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm.
• Uw vermogen is lager dan de vastgestelde norm.

Inkomensgrens

Vanaf januari 2024 liggen de inkomensgrenzen op onderstaande netto bedragen (exclusief vakantiegeld), waarbij het niet uitmaakt of u een uitkering, pensioen of een inkomen uit loondienst heeft:

Jongere onder de 21 jaar€361,31
Alleenstaande (ouder) tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd€1.463,57
Echtpaar, beiden tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd€2.090,81
Alleenstaande boven de pensioengerechtigde leeftijd€1.625,37
Echtpaar, beiden boven de pensioengerechtigde leeftijd€2.202,84

Inkomensgrens en hoogte individuele inkomenstoeslag

Voor de individuele inkomenstoeslag geldt een andere inkomensgrens. Deze is vastgesteld op:

Alleenstaande (ouder) tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd€1.341,60
Echtpaar, beiden tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd€1.916,57

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag voor 2024 is:

Alleenstaande€475,00
Alleenstaande ouder€605,00
Gehuwden€665,00

Vermogensgrens

Vanaf januari 2024 liggen de vermogensgrenzen op onderstaande netto bedragen:

Alleenstaande€7.575,00
Echtpaar of alleenstaande ouder€15.150,00

Ga rechtstreeks naar het aanvraagformulier