Klacht indienen

Algemeen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over het handelen van de gemeente. Bijvoorbeeld door gedrag of optreden van een bestuurder of medewerker van de gemeente. U kunt hierover schriftelijk een klacht indienen bij de gemeente Gennep. Ook kunt u contact opnemen met de klachtbegeleider van de gemeente via e-mail gemeente@gennep.nl of per post (postbus 9003, 6590 HD, Gennep). Onder 'Downloads' vindt u de jaarverslagen van klachten van de vorige jaren.

Hoe werkt het?

Wat gebeurt er met uw klacht?

Als de gemeente uw klacht heeft ontvangen gaat deze via de klachtencoördinator naar een behandelaar. Dat kan bijvoorbeeld een afdelingshoofd zijn. De gemeente streeft ernaar klachten zo veel mogelijk informeel en persoonlijk af te handelen. Wij nemen zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op. U kunt uw klacht dan toelichten. Uiterlijk binnen 6 weken nadat u uw klacht heeft verstuurd, ontvangt u een reactie op uw klacht. De afhandelingstermijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u de Nationale ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen.

Wat moet ik doen?

U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken. Daarna krijgt u bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale ombudsman.

Wat moet er in uw klacht staan?

In uw klachtomschrijving vermeldt u in ieder geval:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • waarover u klaagt;
  • waarom u een klacht indient;
  • over wie u klaagt.

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. 
    Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.