Kinderopvang

Algemeen

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

De GGD controleert

Ieder jaar controleert de GGD of de instellingen voor kinderopvang voldoen aan alle wettelijke eisen. Nieuwe instellingen worden gecontroleerd voor zij hun deuren openen.

Landelijk Registeren Kinderopvang

Wilt u weten of een bepaald kindercentrum of gastouderbureau aan de richtlijnen uit de Wet Kinderopvang voldoet? Kijk dan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal beginnen? Ga dan naar het Ondernemersplein voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag staan in de Verordening leges gemeente Gennep (hoofdstuk 6).

Handhaving

De gemeente Gennep ziet toe op de naleving van de kwaliteitsregels van de Wet kinderopvang, de Regeling wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Als organisaties niet voldoen, treedt de gemeente handhavend op.

Kinderopvangtoeslag

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u hier. Bent u een slachtoffer van de toeslagenaffaire? Dan bieden wij u als gemeente hulp aan. Meer informatie vindt u op de pagina over de toeslagenaffaire

Meer informatie