Informatieplicht energie activiteitenbesluit

Welke bedrijven?

Verbruikt uw bedrijf of instelling (per adres) jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan moet uw bedrijf voldoen aan de informatieplicht. Vóór 1 juli 2019 rapporteert u welke energiebesparende maatregelen het heeft getroffen. Op www.rvo.nl/informatieplicht vindt u een handig stappenplan als hulpmiddel ter voorbereiding.

Hoe rapporteren?

De rapportagevorm van de informatieplicht is via het e-loket van RVO.nl per 1 maart 2019 beschikbaar. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/informatieplicht en in de flyer 'informatieplicht energiebesparing'. De rapportage moet vóór 1 juli 2019 zijn ingediend.

Wanneer handhaven?

Op grond van de rapportage kan de gemeente beoordelen of uw bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht. Mocht dit niet het geval zijn dan gaan we handhaven. Volgens de energiebesparingsplicht moeten deze bedrijven de energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen, hebben doorgevoerd.

De gemeente zal ook handhaven als niet wordt voldaan aan de informatieplicht.