Hondenbeleid

Hondenoverlast (vooral hondenpoep) wordt vaak genoemd als de grootste ergernis in onze gemeente. Daar willen we in Gennep graag iets aan doen.

 • 6x per jaar rijdt de poepzuiger door de gemeente;
 • Gennep, Heijen, Milsbeek en Ottersum krijgen hondenspeelplaatsen;
 • In Milsbeek, Ottersum, Heijen en Ven-Zelderheide komen afvalbakken met hondenpoepzakjes;
 • We hebben beleid en regels in Gennep met betrekking tot honden en gaan strenger handhaven zodra de eerste voorzieningen zijn gerealiseerd.
Hond

Wat mag er wel en niet in Gennep?

Binnen de bebouwde kom:

 • Is uw hond aangelijnd;
 • Ruimt u de poep van uw hond op (ook in het gras);
 • Heeft u altijd een leeg hondenpoepzakje bij u, óók als uw hond zijn behoefte al heeft gedaan;
 • Is uw hond niet toegestaan op kinderspeelplaatsen en schoolpleinen;
 • Mag u gratis gebruikmaken van de hondenspeelplaatsen, waarbij u zich uiteraard aan de regels houdt;
 • Betaalt u een boete bij de volgende overtredingen:
  • Niet opruimen van de hondenpoep: €140,-
  • Geen leeg hondenpoepzakje bij u hebben: €95,-
  • Loslopende hond: €95,-

(Deze bedragen zijn exclusief administratiekosten)

Hondenpoepzakjes

In de gemeente Gennep bent u verplicht de hondenpoep van uw hond op te ruimen. Om het makkelijker te maken om de hondenpoep op te ruimen, zijn er op meerdere plekken in iedere kern zogenaamde ‘hondendispensers’ op de afvalbakken geplaatst. Deze dispensers bevatten hondenpoepzakjes, die u kunt gebruiken tijdens het uitlaten van uw hond. In iedere kern zijn er verschillende dispensers.

 • Gennep-Noord: Henakker, Melkstraatje, ’t Straatje, Niersdijk, Bierbrouwersgroes, Houthakkersgroes, Brabantweg (2), Eksterstraat, Randweg, Picardie;
 • Heijen: Boxmeerseweg, Nieuwwijkstraat, Lijsterbesstraat, Heijkampseweg, Hommersumseweg
 • Milsbeek: Teelebeekstraat, Oudebaan, Schoolstraat, Zwarteweg, Sprokkelveld
 • Ottersum: ’t Zand, Steffenberg, Burg. Janssenstraat, Bredeweg
 • Ven-Zelderheide: Kleefseweg, Kerkvonder, Hertoginnepad, Kapellerweg

De locaties in Gennep-Zuid zijn nog niet bekend.

Locaties

Hondenspeelplaatsen in de kernen

Heijen, Milsbeek en Ottersum krijgen elk één hondenspeelplaats en in de kern Gennep komen er drie. Van die drie zijn er twee aangelegd, aan de Picardie en bij de Heikant. Informatie over de locaties, regelgeving en inrichting hebben we opgehaald via een enquête, inloopavonden en overleg met direct aanwonenden. Alle door bewoners aangedragen locaties zijn getoetst aan o.a. eigendomspositie, bestemming, ligging van de locatie en druk op de wijk. Ook is er gekeken of er al andere initiatieven voor dezelfde locatie zijn ingediend. Vervolgens heeft het college een beslissing genomen over de definitieve locaties.

Onderstaande locaties zijn reeds aangelegd:

 • Gennep: Picardie tegenover de Prinses Margrietstraat
 • Gennep: Parkje ter hoogte van Boomheide en Burgmeester Gilissenweg, bij de Heikant

Onderstaande locaties zijn reeds bekend:

 • Heijen: Bosgebied achter Sleen, nabij de voetbalvelden
 • Ottersum: Steffenberg, naast de volkstuinen

Voor onderstaande gebieden moet een nieuwe locatie worden gevonden:

 • Gennep-West
 • Milsbeek

Waar staan we nu?

Zoals hierboven is vermeld zijn de hondenspeelplaatsen aan de Picardie en bij de Heikant inmiddels aangelegd. Voor de locaties in Ottersum en Heijen wordt binnenkort gestart met de vergunningprocedures. Voor deze locaties zijn de eerste schetsontwerpen al gemaakt.

Voor de locaties Gennep-West en Milsbeek zullen nieuwe locaties gevonden moeten worden. Met behulp van de oude locatieonderzoeken en de opmerkingen die daar destijds bij geplaatst zijn zullen we zoeken naar nieuwe locaties.

Bent u direct aanwonend en wilt u graag meedenken? Stuur ons dan een mail met uw contactgegevens.

Hondenbelasting

Voor alle zaken met betrekking tot gemeentelijke belastingen, kunt u terecht bij BsGW. Dit geldt dus ook voor de hondenbelasting. Op de website van BsGW kunt u bijvoorbeeld uw hond aanmelden en afmelden voor de hondenbelasting. Ook vindt u er informatie over de tarieven.