Hondenbeleid

Hondenoverlast (vooral hondenpoep) wordt vaak genoemd als de grootste ergernis in onze gemeente. Daar willen we in Gennep graag iets aan doen.

 • 6x per jaar rijdt de poepzuiger door de gemeente;
 • Elke kern krijgt een hondenspeelplaats;
 • In Milsbeek, Ottersum, Heijen en Ven-Zelderheide komen afvalbakken met hondenpoepzakjes;
 • We hebben beleid en regels in Gennep met betrekking tot honden en gaan strenger handhaven zodra de eerste voorzieningen zijn gerealiseerd.
Hond

Wat mag er wel en niet in Gennep?

Binnen de bebouwde kom:

 • Is uw hond aangelijnd;
 • Ruimt u de poep van uw hond op (ook in het gras);
 • Heeft u altijd een leeg hondenpoepzakje bij u, óók als uw hond zijn behoefte al heeft gedaan;
 • Is uw hond niet toegestaan op kinderspeelplaatsen en schoolpleinen;
 • Mag u gratis gebruikmaken van de hondenspeelplaatsen, waarbij u zich uiteraard aan de regels houdt; 
 • Betaalt u een boete bij de volgende overtredingen:
  - Niet opruimen van de hondenpoep: € 140,-
  - Geen leeg hondenpoepzakje bij u hebben: € 95,-
  - Loslopende hond: € 95,-
  (Deze bedragen zijn exclusief administratiekosten)

Hondenpoepzakjes

In de gemeente Gennep bent u verplicht de hondenpoep van uw hond op te ruimen. Om het makkelijker te maken om de hondenpoep op te ruimen, zijn er op meerdere plekken in iedere kern zogenaamde 'hondendispensers' op de afvalbakken geplaatst. Deze dispensers bevatten hondenpoepzakjes, die u kunt gebruiken tijdens het uitlaten van uw hond. In iedere kern zijn er verschillende dispensers.

 • Gennep-Noord: Henakker, Melkstraatje, 't Straatje, Niersdijk, Bierbrouwersgroes, Houtmakkersgroes, Brabantweg (2), Eksterstraat, Randweg, Picardie
 • Heijen: Boxmeerseweg, Nieuwwijkstraat, Lijsterbesstraat, Heijkampseweg, Hommersumseweg
 • Milsbeek: Teelebeekstraat, Oudebaan, Schoolstraat, Zwarteweg, Sprokkelveld
 • Ottersum: 't Zand, Streffenberg, Burg. Janssenstraat, Bredeweg
 • Ven-Zelderheide: Kleefseweg, Kerkvonder, Hertoginnepad, Kapellerweg


De locaties in Gennep-Zuid zijn nog niet bekend.

Locaties

Map Map Map Map Map

Hondenspeelplaatsen in de kernen

Voor het einde van 2021 krijgt iedere kern in Gennep één hondenspeelplaats en in de kern Gennep komen er drie. Informatie met betrekking tot de locaties, regelgeving en inrichting hebben we opgehaald via een enquête, inloopavonden en overleg met direct aanwonenden. Alle door bewoners aangedragen locaties zijn getoetst aan o.a. eigendomspositie, bestemming, ligging van de locatie en druk op de wijk. Ook is er gekeken of er al andere initiatieven voor dezelfde locatie zijn ingediend. Vervolgens heeft het college een beslissing genomen over de definitieve locaties.

Onderstaande locaties zijn reeds bekend:

 • Gennep: 1) Picardie tegenover de Prinsesmargrietstraat, 2) Kalboerstraat, 3) Parkje ter hoogte van Boomheide en Burgemeester Gilissenweg;
 • Heijen: Bosgebied achter Sleen, nabij de voetbalvelden;
 • Milsbeek: Verlorenland langs de Zwarteweg;
 • Ottersum: Steffenberg, bij de volkstuinen;
 • Ven-Zelderheide heeft o.a. in een enquête aangegeven geen behoefte te hebben aan een hondenspeelplaats.

Waar staan we nu?

Momenteel worden voor de locaties in Ottersum, Milsbeek, Heijen en in Gennep aan de Picardie onderzoeken gedaan om vergunningen aan te vragen. Daarbij horen ook de gesprekken met aanwonenden. Voor de reeds bekende locaties zijn schetsontwerpen gemaakt. Dit zijn zogenaamde “praatplaten”, waar direct aanwonenden tijdens een overleg op kunnen reageren. Zodra deze definitief zijn, worden ze op deze pagina geplaatst.

Bent u direct aanwonend en wil u graag meedenken? Stuur ons dan een mail met uw contactgegevens.

Hoe gaat het verder?

De hondenspeelplaats in het park in Gennep Zuid wordt als eerste gerealiseerd. De officiële opening vindt plaats in maart. De locatie Picardie is ook opgepakt, maar vanwege een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure is nog niet bekend wanneer de aanleg kan starten. De verwachting is om in 2020 te starten met de aanleg van deze locatie en de locatie in Heijen. Voor 2021 staan de locaties in Milsbeek en Ottersum op de planning. De start van de aanleg voor de derde locatie in Gennep aan de Kalboerstraat is nog niet bekend vanwege een mogelijke andere ontwikkeling op deze locatie. Als de nieuwe ontwikkeling aan de Kalboerstraat komt, dan wordt de hondenspeelplaats verplaatst naar een andere locatie.

Inmiddels zijn op meerdere locaties dispensers met hondenpoepzakjes op bestaande afvalbakken of nieuwe afvalbakken met dispensers geplaatst.

Hondenbelasting

Voor alle zaken met betrekking tot gemeentelijke belastingen, kunt u terecht bij BsGW. Dit geldt dus ook voor de hondenbelasting. Op de website van BsGW kunt u bijvoorbeeld uw hond aanmelden en afmelden voor de hondenbelasting. Ook vindt u er informatie over de tarieven.