Grafsteen of gedenkteken plaatsen

Algemeen

Voor het aanbrengen van grafbedekking (gedenkteken en winterharde beplanting) heeft u toestemming nodig van de gemeente.
De toestemming voor het plaatsen van een gedenkteken wordt in de praktijk vaak door een steenhouwer bij de gemeente aangevraagd. De aanvraag moet zijn voorzien van een exacte werktekening. U kunt zelf kiezen bij welke steenhouwer u een gedenkteken wilt aanschaffen.

Wilt u een gedenkteken plaatsen voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld? Dan hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn.

Hoe werkt het?

Gedenkteken graf

Voor een gedenkteken mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

De lengte en breedte van het gedenkteken mogen niet groter zijn dan:

  • Liggend: maximaal 0,10 meter hoog, 1,00 meter breed en 2,00 meter lang.
  • Staand: maximaal 1,10 meter hoog, 1,00 meter breed, 0,15 meter dik

Voor kindergraven gelden respectievelijk de volgende afmetingen: 0,80 meter, 0,70 meter en 1,50 meter.

Alle onderdelen moeten vastzitten aan het gedenkteken. Er mogen zowel liggende, als staande gedenktekens worden geplaatst. Echter, de staande gedenktekens dienen zodanig te worden geplaatst dat de gedenktekens per vak van de begraafplaats op één lijn staan.

Gedenkteken urnengraf

Op een urnengraf kan ook een gedenkteken worden aangebracht. De maximale afmetingen hiervoor zijn: 0,50 meter lang, 0,50 meter breed en 0,06 meter hoog.

Deze afmetingen gelden voor de nieuw aangebrachte urnengraven. Mogelijk zijn er nog oude urnengraven in gebruik. Hiervoor gelden dan andere afmetingen.

Overige grafbedekking

Het aanbrengen van een verharde rand (als spatrand) is toegestaan. Echter, het aanbrengen van grind en/of schelpen is uitdrukkelijk verboden. Dit omdat tijdens het maaien het grind of de schelpen in de maaimachine kunnen terechtkomen.

In plaats van een gedenkteken kunt u er ook voor kiezen om winterharde beplanting op een graf aan te brengen. Hierbij mag de beplanting bij volle wasdom niet hoger zijn dan 1.50 mtr. Tevens mag de beplanting de voor het graf beschikbare oppervlak niet overschrijden. Als dit wel het geval is, moet de beplanting kunnen worden teruggesnoeid.

U mag natuurlijk ook potplanten en bloemen in vazen op een graf zetten. Ook mogen losse bloemen op een graf worden neergelegd.

Wat moet ik doen?

Grafsteen plaatsen bij een graf

De steenhouwer vraagt de toestemming voor u aan. Ook de begrafenisondernemer kan dit voor u doen. Maar u mag de toestemming ook zelf aanvragen. Geef bij de aanvraag gegevens over de grafsteen of gedenkplaat:

  • de afmetingen
  • het materiaal waarvan de steen of plaat gemaakt is
  • de tekst
  • bij welk graf u de steen of plaat wilt plaatsen
Gedenkteken in het openbaar plaatsen

U mag het gedenkteken alleen plaatsen op een plek waar de verkeersveiligheid niet in gevaar is. U vraagt hiervoor toestemming aan de wegbeheerder. Vraag na bij de gemeente wie de wegbeheerder is.

Het bijzetten/plaatsen van een gedenkteken/grafsteen moet u aanvragen door het aanvraagformulier onder het kopje  "Downloads" te downloaden, in te vullen en op te sturen naar de gemeente.

Wat kost het?

Voor het plaatsen van een gedenkteken/grafsteen worden geen leges in rekening gebracht.