Global Goals

Algemeen

Gemeente Gennep is een Global Goals gemeente en wil daarmee graag een bijdrage leveren aan een betere wereld in 2030. We proberen de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen doelen zoveel mogelijk te vertalen naar de gemeentelijke context.

Wat zijn de Global Goals?

Samen met burgers over de hele wereld hebben de Verenigde Naties 17 Global Goals opgesteld. Deze Global Goals werden aangenomen door alle lidstaten en vormen tot 2030 een belangrijke gezamenlijke wereldwijde agenda.

Dit zijn de 17 Global Goals:

 1. Een einde aan armoede, overal en in al zijn vormen
 2. Een einde aan honger: voedselzekerheid en betere voeding bereiken en duurzame landbouw bevorderen
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Duurzame en inclusieve economische groei en volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Robuuste infrastructuur voor duurzame industrie
 10. Beperking van ongelijkheid in en tussen landen
 11. Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame dorpen en steden
 12. Duurzame consumptie- en productiepatronen
 13. Bestrijding van klimaatverandering en de effecten ervan
 14. Bescherming van oceanen en zeeën
 15. Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen
 16. Bevordering van vreedzame, inclusieve en rechtvaardige samenlevingen op alle niveaus
 17. Versterken van mondiale samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling
Global Goals

Global Goals en de gemeente

De Nederlandse regering heeft zich ook verbonden aan de Global Goals. De doelen kunnen echter niet behaald worden zonder inzet van lokale gemeenten. De Global Goals gaan namelijk over gemeentelijke zaken, zoals:

 • Het terugdringen van armoede en ongelijkheid;
 • Het bevorderen van duurzame steden en gemeenschappen;
 • Werken aan een leefbare en veilige leefomgeving;
 • Het verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen.

Deze ambitieuze doelen kunnen alleen behaald worden als overheden én burgers samenwerken om ze lokaal in de praktijk te brengen.

Meewerken aan Global Goals?

Heeft u een goed idee of initiatief dat bijdraagt aan het behalen van de Global Goals? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Neem contact met ons op via gemeente@gennep.nl.

Gennep4GlobalGoals