Gezondste Regio

De 8 gemeenten in Noord-Limburg werken samen aan de versterking van de brede welvaart in Noord-Limburg. Dit zijn de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray. In 2020 is de gezamenlijke Regiovisie opgesteld om actuele maatschappelijke vraagstukken regionaal op te pakken. De visie kent één gezamenlijke ambitie: het zijn van de Gezondste Regio. Een vooruitstrevende ambitie, met een focus op positieve gezondheid in de breedste zin van het woord.  

Om deze ambitie te bereiken werken we als gemeenten in de Regio Noord-Limburg samen met partners en ambassadeurs. We zetten ons in om een gezonde beweging in gang zetten voor de toekomst van Noord-Limburg. Onze stip aan de horizon: Noord-Limburg is een gezonde plek voor iedereen om te leven, te ondernemen, te ontdekken en te werken!  

Binnen de Gezondste Regio werken we aan 6 programma's. Deze programma's zijn de pijlers van de Gezondste Regio:

  1. Gezond ondernemen: Ondernemen & Innoveren
  2. Gezond zijn en gezond blijven: Vitaal & Gezond
  3. Gezond leven: Toerisme & Leisure
  4. Gezonde leefomgeving: Landelijk gebied
  5. Gezond verbinden: Mobiliteit & Logistiek
  6. Gezond leefklimaat: Energie & Klimaat

Wilt u alles weten over de Gezondste Regio en de 6 programma's? Meer informatie leest u op de website van de Gezondste Regio.

Gezondste regio