Geschiktheid dak voor zonnepanelen

Inleiding

Door de provincie Limburg is een zonnekaart opgesteld. Op deze kaart kunt u zien in hoeverre uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen met de hoeveelheid zonlicht dat het krijgt. De kaart is richtinggevend. Exacte kansen of belemmeringen voor uw locatie dienen ter plaatse te worden bepaald.

Zonnekaart