Gennepse regelgeving

Inleiding

De Gennepse wet- en regelgeving vindt u op de landelijke website Overheid.nl. Bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), andere verordeningen en ook beschikkingen, aangevraagde en verleende vergunningen.

Lokale wetten en regelgeving

  • Een verordening of APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente.
  • In een beleidsregel staat hoe het college van B&W zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet, maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast. Het college van B&W stelt beleidsregels vast.