Gennep Waterklaar

Inleiding

Anders omgaan met regenwater kan op allerlei manieren. Voorkom wateroverlast én speel in op langdurige perioden van droogte door uw tuin waterklaar te maken. Hoe? Op de website van Waterklaar vindt u tips, filmpjes en meer inspiratie.

Waterklaar is een initiatief van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg en Provincie Limburg. Er wordt actief samengewerkt met onder andere bedrijven, onderwijs, woningbouwcorporaties en, leveranciers.