Gemeentelijke organisatie

Organisatiestructuur gemeente Gennep

Gemeentesecretaris

Dhr. B. Teunissen 

Staf

  • Strategisch adviseur
  • Kwaliteitsmedewerkers
  • Openbare orde en Veiligheid

Afdeling Leefomgeving

Manager: Dhr. F.J.M. Nederveen

Afdeling Dienstverlening

Manager: Dhr. G. Boeijen