Evenement organiseren

Algemeen

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Ook voor een klein evenement vraagt u en evenementenvergunning aan. Voor het organiseren van een klein buurtfeestje hoeft u alleen een meldingsformulier in te vullen en op te sturen (te vinden onder het kopje 'Downloads').

Evenementenkalender 2024

De evenementenkalender voor 2024 is vastgesteld. Hierin zijn alle aangemelde evenementen opgenomen. De evenementen passen binnen de uitgangspunten van ons evenementenbeleid.

Een plek op de evenementenkalender staat los van het verkrijgen van een vergunning. De evenementenkalender 2024 is te downloaden onder het kopje  ‘downloads’, onderaan deze pagina.

Online evenementenoverzicht

Een actueel overzicht van de geplande evenementen vindt u in het evenementenoverzicht

Agenda VisitGennep

Organiseert u een evenement in de gemeente Gennep? Meld uw evenement dan ook aan op de agenda van Visit Gennep. Hierdoor krijgt het nog meer aandacht en weten inwoners en bezoekers van de gemeente Gennep wat en wanneer er gepland staat. Kijk voor meer informatie op www.visitgennep.nl.

Hoe werkt het?

Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

Wat moet ik doen?

De gemeente maakt onderscheid tussen:

 • een klein evenement (meldingplicht)
 • een vergunningplichtig evenement in de categorie A (laag risico) 
 • een vergunningplichtig evenement in de categorie B (hoog risico)

Controleer eerst aan de hand van de hieronder beschreven voorwaarden of uw een meldingsplicht of een vergunningsplicht heeft. 

Voorwaarden voor indienen van een melding zijn:

 • Het moet een A-evenement zijn;
 • Maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) en 83 dB(C);
 • Het evenement vindt plaats tussen 09.00 uur en 23.00 uur;
 • Er worden geen hoofdwegen afgesloten;
 • Het gaat om maximaal 300 bezoekers;
 • Er worden geen tenten geplaatst waarin 50 personen (of meer) aanwezig kunnen zijn.

Wilt u een klein evenement melden? Download dan het formulier onder het kopje 'Downloads'. Wilt u een vergunning aanvragen voor een evenement in de categorie A of B? U kunt de aanvraag voor de vergunning zelf direct digitaal regelen of het formulier dat u kunt downloaden onder het kopje 'Downloads'.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning voor het organiseren van een groot evenement (evenementenvergunning B- en C- categorie) beginnen bij € 313,00. Deze kosten worden eventueel aangevuld met de kosten van de benodigde ontheffingen en vergunningen.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning  voor het organiseren van een klein evenement (A-categorie) beginnen bij € 100,00. Deze kosten worden eventueel aangevuld met de kosten  van de benodigde ontheffingen en vergunningen.

Wanneer u een melding indient voor een klein evenement worden hiervoor geen kosten (leges) in rekening gebracht.

Hoe lang duurt het?

Een melding van een klein evenement en de aanvraag voor een evenementenvergunning, moeten minimaal 12 weken voor aanvang van het evenement zijn ingediend. Liever zelfs nog eerder.  Als een aanvraag te laat wordt ingediend, kan dit betekenen dat uw aanvraag niet wordt behandeld. Er is dan onvoldoende tijd voor een beoordeling van de aanvraag.

Binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen, wordt er een beslissing genomen over uw aanvraag. Het nemen van de beslissing kan met maximaal 8 weken worden uitgesteld

Aanvullende informatie

Onder voorwaarden is het is mogelijk een meerjarige vergunning te verkrijgen. De meerjarige evenementenvergunning wordt voor 3 jaar afgegeven.

Om in aanmerking te komen voor een meerjarige vergunning moet het evenement voldoen aan de volgende criteria:

 • Het evenement wordt al minimaal 3 jaar achter elkaar georganiseerd in de gemeente Gennep.
 • De evaluatie van het evenement is in voorgaande jaren altijd positief geweest.
 • Het evenement wijzigt nauwelijks qua aard en omvang en wordt ieder jaar op dezelfde locatie gehouden.

Op een meerjarige vergunning zijn in ieder geval de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Minimaal 8 weken voorafgaand aan de het evenement wordt er melding gemaakt van het evenement en wordt er een geactualiseerd veiligheidsplan ingediend.
 • Indien bekend is dat er aanpassingen zijn die direct of indirect van invloed zijn op de openbare orde en/of veiligheid, wordt het geactualiseerde veiligheidsplan 12 weken voorafgaand aan het evenement ingediend. Aan de hand van de aanpassingen wordt beoordeeld of er gebruik kan worden gemaakt van de meerjarige vergunning, of dat er een nieuwe evenementenvergunningaanvraag ingediend moet worden.
 • De meerjarige vergunning is niet overdraagbaar. Indien er een andere organisator is voor hetzelfde evenement, dan vervalt de meerjarige vergunning.
 • De burgemeester behoudt altijd het recht de vergunning te weigeren, in te trekken of anderzijds maatregelen te nemen in het belang van de openbare orde en veiligheid.

Posterboxen en LED-schermen

In de gemeente Gennep staan ongeveer 45 posterboxen. Deze kunnen worden gebruikt voor verschillende uitingen, zoals het aankondigen van evenementen en reclame. Daarnaast zijn er twee LED-schermen bij de invalswegen. Meer weten? Kijk dan op www.gennep.nl/posterboxen-en-led-schermen