Energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren met een laag inkomen

De energieprijzen zijn dit jaar flink gestegen en daar hebben we allemaal last van. Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening worden echter harder geraakt dan anderen. Maatregelen om de woning energiezuinig te maken zijn duur en voor steeds meer woningeigenaren niet haalbaar. Daarom wil de gemeente Gennep woningeigenaren met een laag inkomen en een matig of slecht geïsoleerde woning helpen.

Gratis energieadvies en energiebesparende maatregelen

Mogelijk komt u in aanmerking voor gratis energieadvies en energiebesparende maatregelen aan uw koopwoning. Als uw inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm, dan kunt u een aanvraag doen voor een gratis energiescan. Mocht uit die energiescan blijken dat uw woning aan de criteria voor ‘matig tot slecht geïsoleerd’ voldoet, dan vergoedt de gemeente isolatiemaatregelen tot € 3.000 die een wezenlijke energiewinst opleveren.

Wat zijn de voorwaarden?

Het indienen van een aanvraag is alleen mogelijk als het inkomen en vermogen van u en uw partner onder 120% van de bijstandsnorm komt. Is uw gezinsinkomen hoger dan 120% ? Dan heeft u geen recht op deze tegemoetkoming.

Inkomensgrens

De volgende inkomensgrenzen gelden per 1 juli 2022 bruto (inclusief vakantiegeld) per maand:

Jongere onder de 21 jaar €336,53
Alleenstaande (ouder) tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd €1.363,05
Echtpaar, beiden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd €1.947,21
Alleenstaande boven de pensioengerechtigde leeftijd €1.516,96
Echtpaar, beiden boven de pensioengerechtigde leeftijd

€2.060,21

Vermogensgrens

Vermogensgrens alleenstaande €7.605,00
Vermogensgrens alleenstaande ouder €15.210,00
Vermogensgrens gehuwden tezamen €15.210,00

Aanvullende voorwaarden

 • U bent woningeigenaar van een woning binnen de gemeente Gennep en u bent de hoofdbewoner
 • U staat minimaal twee jaar ingeschreven op dit adres
 • U bent niet van plan om uw woning te verkopen.

Wat moet u doen?

 1. U vult het aanvraagformulier naar waarheid in. Dat kan via de knop hieronder.
 2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.

Vraag direct aan

Aanvragen

Print u het formulier liever uit? Dat kan via de download hieronder. Vul het formulier vervolgens naar waarheid in, voeg de bewijsstukken bij en mail het naar gemeente@gennep.nl.

Wanneer hoort u of uw aanvraag is toegekend?

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en neemt hierover een besluit. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Wat gebeurt er nadat mijn aanvraag is toegekend?

Wordt de aanvraag toegekend? Dan zijn dit de vervolgstappen:

 • De energieadviseur neemt binnen tien dagen contact met u op om een afspraak te maken voor een energiescan van uw woning.
 •  Tijdens het bezoek aan uw woning  controleert zij hoe energiezuinig uw woning is. Als hij/zij vaststelt dat een of meerdere maatregelen een aanzienlijke energiewinst op kunnen leveren, noteert zij dit.
 • De energieadviseur stuurt het advies naar u en de gemeente.
 • U ontvangt een offerte van een door de gemeente aangewezen aannemersbedrijf voor de aanbevolen energiebesparende maatregelen tot een maximum van € 3000,-.
 • U geeft het aannemersbedrijf opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden.* Wegens grote drukte bij isolatiebedrijven kan dit enkele maanden duren.
 • De gemeente betaalt de factuur van de aannemer.

* U kunt hiervoor ook zelf een aannemersbedrijf inschakelen. Neemt u voor de voorwaarden contact op met de gemeente of lees hier de volledige beleidsregel, welke u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Blijkt bij controle dat uw aanvraag onterecht is toegekend? Dan komt de beschikking te vervallen en moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.