Eenmalige energietoeslag

De energiekosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Daarom heeft het kabinet besloten dat mensen met een laag inkomen ook voor 2023 een energietoeslag krijgen. Deze toeslag is € 1.300.

Wanneer ontvang ik de energietoeslag automatisch? 

U ontvangt de energietoeslag 2023 automatisch als u:

  • Per 1 oktober 2023 een uitkering Participatiewet, IOAW/Z, Bbz van de gemeente ontvangt en/of,
  • De energietoeslag 2022 heeft ontvangen, en
  • U ook in 2023 aan de voorwaarden voldoet, of
  • De energietoeslag 2022 niet van de gemeente Gennep heeft ontvangen, maar u op 1 oktober 2023 een schuldenregeling heeft. 

U hoeft hiervoor niets te doen. U krijgt vanzelf bericht. Wij starten met de betaling van de eenmalige energietoeslag op 15 november 2023.

Energietoeslag niet automatisch ontvangen?

Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? En denkt u wel in aanmerking te komen voor de toeslag? Dit kan door het invullen van het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de eenmalige energietoeslag 2023 gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Gennep, u staat in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven op hetzelfde adres waarop de energietoeslag wordt aangevraagd én u heeft op het ingeschreven adres het hoofdverblijf;
  • Uw beschikbare geldmiddelen zijn niet hoger dan € 15.000 voor een alleenstaande of € 30.000 voor alleenstaande ouder/gehuwden;
  • U heeft de eenmalige energietoeslag 2022 ontvangen en u voldoet ook in 2023 aan de voorwaarden voor verblijf, inkomen en vermogen, of 
  • U heeft een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm, of
  • U heeft een lopende schuldregeling. 

Financiële hulp

Heeft u op dit moment een financieel probleem, doordat u bijvoorbeeld de jaarafrekening niet kunt betalen? Neem dan contact op met de gemeente via 0485 - 49 41 41 of e-mail gemeente@gennep.nl. Vraag naar een vakspecialist Werk & Inkomen. Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Naast de eenmalige energietoeslag zijn er ook andere financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen. Alle regelingen staan op www.gennep.nl/laaginkomen.