Duurzaamheidsvisie

Algemeen

Op deze pagina vindt u de duurzaamheidsvisie van de Gemeente Gennep 2018-2021. Deze visie is het vervolg op een reeks milieubeleidsplannen, waarin duurzaamheid steeds meer het leidende principe is geworden.