Duurzaamheidsvisie

Algemeen

In 2023 hebben we de Duurzaamheidsvisie Gennep 2040 opgesteld. In deze visie geven we een inkijkje van hoe een ‘duurzaam Gennep’ er in 2040 uitziet, welke stappen we moeten zetten om daar te komen, en wie welke rol heeft.

Duurzaamheidsvisie 2040

Technologieën en inzichten op het gebied van duurzaamheid zijn voortdurend in ontwikkeling. Daarom is de visie geen statisch document, hij wordt met enige regelmaat herzien.

Wat de gemeente op korte en middellange termijn gaat doen om Gennep te verduurzamen wordt uitgewerkt in beleidsplannen op deelonderwerpen.