Dhr. P.I.M.H. (Peter) Stevens

Wethouder Peter Stevens

Functie

Wethouder

Taken

Loco-burgemeester

Portefeuille

Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Omgevingswet
 • Bestemmingsplannen
 • Water (inclusief Maaswerken)
 • Natuur en Landschap
 • Regionale Uitvoeringsdienst

Volkshuisvesting

 • Wonen
 • Woonzorgcomplexen

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

 • Deregulering

Milieu en energie

 • Duurzaamheid
 • Regionale Energiestrategie (RES)
 • Transitievisie warmte
 • Afval
 • Milieubeheer
 • Rioleringen

Ruimtelijke en fysieke projecten

 • Herontwikkeling Genneper Molen
 • Herontwikkeling Heikant
 • Centrumplan Heijen
 • Implementatie Omgevingswet
 • Invoering digitaal vergunningenproces
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Ruimte voor ruimte ontwikkelingen
 • Woningbouw Draaischijf Milsbeek
 • Masterplan Ven-Zelderheide

Politieke partij

CDA