Dhr. J.M.T. (Hans) Teunissen

Burgemeester Hans Teunissen

Functie

Burgemeester

Taken

Portefeuille

Algemeen bestuurlijke zaken

 • Beleidscoördinatie college en raad
 • Bestuurlijke organisatie
 • Bevolking, burgerlijke stand, verkiezingen
 • Voorlichting, representatie
 • Bestuurlijke samenwerking regionaal, internationaal
 • Euregio, Stedenband San Pedro de Lóvago
 • Personeel en organisatie
 • Mediawet

Openbare Orde en Veiligheid

 • Brandweer/politie/rampenbestrijding
 • Algemene plaatselijke verordening (APV)
 • Handhaving en vergunningverlening evenementen

Dienstverlening

 • Documentaire Informatie Voorziening (DIV)
 • Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

Overige

 • Ambassadeur Gennep Wielergemeente