Dhr. F.P.M. (Frank) Pubben

Wethouder Frank Pubben
Wilt u contact met wethouder Pubben? Maak dan een afspraak via het bestuurssecretariaat, tel: (0485) 49 41 41.

Functie

Wethouder

Taken

Portefeuille

Zorg

 • Programma Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Maatschappelijke begeleiding
 • Ouderen- en gehandicaptenbeleid
 • Gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Doelgroepenvervoer
 • Subsidies/subsidiebeleid
 • Integratie

Onderwijs

 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzalen
 • Openbaar bibliotheekwerk
 • Volwasseneneducatie

Kunst en Cultuur

 • Kunst
 • Cultuur
 • Cultuurhistorie
 • Monumenten en Archeologie
 • Musea

Mobiliteit / openbare ruimte

 • Verkeer
 • Parkeerbeleid
 • Wegen, straten, pleinen
 • Openbaar vervoer
 • Biodiversiteit in de openbare ruimte

Politieke partij

ELsss