Dhr. B (Bart) Teunissen

gemeentesecretaris Bart Teunissen

Functie

Gemeentesecretaris

Taken

Bart Teunissen is gemeentesecretaris. Hij is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur van de gemeente Gennep.

Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie met het bestuur en de maatschappelijke opgaven. 

Hij werkt daarom voor en met de bestuurders, de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en samenwerkingspartners in en buiten Gennep.