De rekenkamer

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer Gennep voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid. Hij onderzoekt ook de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, het gemeentelijk beheer. 

Ook de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden betaald kunnen onderwerp van onderzoek zijn.  

Dit speelt bijvoorbeeld bij gemeenschappelijke regelingen. Vaak wordt daar dan in regionaal verband onderzoek naar gedaan door samenwerkende rekenkamers. 

De rekenkamer wil zichtbaar maken hoe de gemeente publiek geld besteedt en of de gemeente de voorgenomen doelstellingen ook bereikt.

De werkwijze, bevoegdheden, gedragsregels etc. zijn vastgelegd. In december wordt een nieuwe verordening vastgesteld met vooral een op basis van een wettelijk voorschrift gewijzigde naamgeving (de term rekenkamercommissie is dan formeel gewijzigd in rekenkamer).

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit een voorzitter en twee leden. Zij worden voor maximaal 12 jaar door de raad benoemd.

Voorzitter is de heer mr.dr. Roger Kerff,  verder zijn drs. Angelique C.C. Hubens en drs. Walter F.J.P. Elemans lid van de rekenkamer.

Rapporten

De rekenkamer brengt elk jaar één of twee rapporten uit. Het college legt drie keer per jaar verantwoording af aan de gemeenteraad over de verwerking van de adviezen van de rekenkamer.