De Brem

De gemeente is bezig met de inrichting van 2 percelen op De Brem als natuurcompensatiegebied, voornamelijk voor de das, maar ook voor andere flora en fauna. We doen dit stapsgewijs. In het voorjaar van 2021 zijn er stukken ingezaaid met een kruidenmengsel. Tijdens het plantseizoen in de winter van 2021-2022 zijn bomen en struiken geplant. Verder zetten we schapen in voor de begrazing van het gebied.

Aanplant van bomen

De opdracht voor het plantwerk op de 2 percelen op De Brem is eind 2021 uitgevoerd door Jabaflora. Op beide percelen zijn 20 hoogstam fruitbomen aangeplant, walnoten en lindes. Daarnaast zijn er houtsingels en struwelen aangeplant. De uitheemse soorten op een van de percelen (laurierkers, coniferen en een strook bamboe) zijn verwijderd. Deze soorten staan namelijk de beoogde natuurontwikkeling in de weg.

Inzaaien

In het voorjaar van 2021 zijn de percelen ingezaaid met graszaden. Ter voorbereiding is de eerst de grond vrij gemaakt van ongewenste kruiden en vervolgens oppervlakkig losgemaakt. Daarna zijn de graszaden machinaal ingezaaid. De zaden van de kruiden konden niet machinaal ingezaaid worden, vanwege de variatie in afmeting en gewicht. Deze zijn daarom handmatig ingezaaid.

Images

Meerjarige kruiden

Na het inzaaien zal het wel nog een tijdje duren voordat de eerste bloemen zichtbaar worden. De kruiden zijn namelijk meerjarig, wat betekent dat ze pas na het eerste of tweede jaar tot bloei komen. We hebben voor deze kruiden gekozen, omdat ze zichzelf, bij goed beheer, vermeerderen en weer uitzaaien. Eenjarige kruiden (zoals klaproos of korenbloem) hebben een jaarlijkse bodembewerking nodig. Dat is op De Brem niet gewenst.

Insecten en biodiversiteit

Het inzaaien van deze inheemse kruiden geeft een impuls aan de biodiversiteit. We ondersteunen we de inheemse insecten optimaal. Deze insecten, zoals gaasvliegen, helpen bij de bestrijding van plagen zoals de eikenprocessierups. Daarnaast profiteren veel andere dieren van het bloemrijke grasland. Denk hierbij aan diverse soorten vogels en kleine, grondgebonden dieren. 

Schapenbegrazing

Afgelopen najaar hebben de schapen van Wouter Bos geholpen bij het maaien. Wouter heeft vooraf een heel plan opgesteld, waarin hij uitleg gaf over hoe schapenbegrazing als beheermaatregel kan worden ingezet.

Schapen aan het grazen

Beheerplan

Er is een beheerplan opgesteld door Sandra van den Beuken, die ook het inrichtingsplan heeft gemaakt. In het beheerplan staat wat er moet gebeuren, maar ook wat er precies is geplant (ontwerp, soortenlijst). Voorlopig is het maai- en begrazingsbeheer een belangrijke maatregel om de percelen verder te ‘verarmen’. Het weghalen van voedingsstoffen leidt op termijn tot meer biodiversiteit.

We zijn nog op zoek naar mensen die mee willen doen bij de monitoring van soorten, bij het snoeien van de fruitbomen (onder leiding van een ervaren snoeier), of bij het geven van een buitenlesje natuureducatie (voor bijvoorbeeld schoolklassen uit de buurt).

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via groenergennep@gennep.nl