Collecte

Algemeen

Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

Naast een landelijke collecte of actie mag er per week één collecte of actie worden gehouden door een plaatselijke instelling. Als deze collecte of actie zich beperkt tot één of een klein aantal kernen, mag in de overige kernen maximaal één andere collecte of actie worden gehouden.

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

Let op: Voor een inzameling of collecte in besloten kring heeft u geen vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inzameling houdt in een kerkelijk (niet huis-aan-huis), maatschappelijk of verenigingsverband.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Onder collecteren valt ook:

  • leden- en donateurswerving en
  • lotenverkoop door goededoelenloterijen