Centrumvisie 2019-2023

Lege etalages: ze maken de winkelstraat er niet gezelliger op. Dat ervaart het winkelend publiek, maar ook de ondernemers die met een aantrekkelijk aanbod van producten en diensten klanten proberen te trekken. Niet voor niets heeft het college als ambitie het Gennepse winkelhart bruisender te maken. Om dat te bereiken is samenwerking essentieel. Daarom werkt de gemeente samen met ondernemers en vastgoedeigenaren en worden we ondersteund door adviesbureau Seinpost, kennis- en netwerkorganisatie Platform31, een architect en een stedenbouwkundige.

Door samen te kijken waar kansen liggen en welke mogelijkheden er zijn, zetten we de transformatie tot een aantrekkelijk, levendig kernwinkelgebied in gang. In de Centrumvisie 2019-2023, die tot stand is gekomen na diverse bijeenkomsten en gesprekken met vastgoedeigenaren en ondernemers, worden uitgangspunten en actielijnen uiteengezet. Op 20 augustus 2019 heeft het college van B&W de Centrumvisie vastgesteld en deze is op 23 september goedgekeurd door de raad. We zijn van start!

Gemeente Gennep heeft voor de Centrumvisie een subsidie ontvangen van de provincie. 

Logo Provincie Limburg

Centrummanager

De BIZ-vereniging Gennep heeft Sjoerd van Heijster aangesteld als centrummanager. De centrummanager speelt een belangrijke rol in de ambitie naar een bruisend winkelhart, de versterking van het ondernemersklimaat en de promotie en vermarkting van Gennep als bruisende gemeente.

Lees meer

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Samen het centrum van Gennep op de kaart zetten, de aantrekkelijkheid van ons centrum versterken en onze omzet vergroten, dat willen we bereiken met een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Hiermee willen we vanaf 2022 structureel investeren in ons centrum.

Lees meer

Centrumvisie: co-creatie met ondernemers en vastgoedeigenaren

De Centrumvisie is tot stand gekomen samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. Samenwerking met deze partijen is een must, dus zowel bij de totstandkoming van de visie als bij de uitwerking ervan trekken we samen op. Hieronder vertellen twee ondernemers over hun betrokkenheid.

Lees meer