Bouwtekeningen opvragen

Als u (ver)bouwplannen heeft, is het nuttig om te weten wat de bouwkundige staat van uw pand is. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente. Alleen gebouwen waarvoor een vergunning is verleend, zijn geregistreerd in het gemeentearchief.

U kunt onder andere de volgende gegevens inzien:

 • Verleende omgevingsvergunningen
 • Verleende bouwvergunningen
 • Bouwtekeningen en bouwkundige rapporten zoals constructieberekeningen

Bouwtekeningen opvragen

Aanvragen

Wat kost het?

Prijzen per 1 januari 2023

 • Zelfstandig onderzoek is kosteloos*
 • Het tarief bedraagt voor het doen van onderzoek in het (openbare) gemeentearchief, voor ieder daaraan te besteden kwartier € 19,80
 • Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in de documenten over een bestaand bouwwerk voor elke:
  • bouwvergunning of omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met eventuele tekeningen € 18,95
  • wijziging van een bouwvergunning of omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met eventuele tekeningen € 18,95
   • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het maken van een kopie, per kopie op formaat:
    • A4 - € 8,35
    • A3 - € 8,90
    • A2 - € 10,00
    • A1 - € 13,40
    • A0 - € 16,75

Wanneer de documenten per post moeten worden verzonden, dan moet u de verzendkosten ook betalen.

*U zoekt d.m.v. de beschrijvingen van de dossiers (inventaris) zelf de dossiers die u wilt inzien. Een medewerker van het gemeentearchief haalt de dossiers vervolgens uit de archiefbewaarplaats.