Bouwtekeningen opvragen

Als u (ver)bouwplannen heeft, is het nuttig om te weten wat de bouwkundige staat van uw pand is. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente. Alleen gebouwen waarvoor een vergunning is verleend, zijn geregistreerd in het gemeentearchief.

U kunt onder andere de volgende gegevens inzien:

  • Verleende omgevingsvergunningen
  • Verleende bouwvergunningen
  • Bouwtekeningen en bouwkundige rapporten zoals constructieberekeningen

Bouwtekeningen opvragen

Aanvragen

Wat kost het?

Prijzen per 1 januari 2022

Het tarief voor het verlenen van inzage in bescheiden betreffende een bestaand bouwwerk:

  • Een bouwvergunning of omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met eventuele tekeningen: €18,15
  • Een wijziging van een bouwvergunning of omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met eventuele tekeningen: €18,15

Het tarief bvoor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overnemen van tekeningen van de genoemde bescheiden, per kopie op formaat:

  • A4 : € 8,00
  • A3: € 8,55
  • A2: € 9,60
  • A1: € 12,85
  • A0: € 16,05