Bouw en verbouwing, welstand

Inleiding

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

 • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
 • welke materialen er gebruikt worden;
 • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
 • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Vergadering

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert gemiddeld één keer per twee weken. Deze vergaderingen vinden plaats op dinsdagochtend in het gemeentehuis van Gennep en zijn openbaar. Wij bieden initiatiefnemers de mogelijkheid om hun plannen toe te lichten tijdens een van deze bijeenkomsten. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u dit aangeven op het formulier Vooroverleg of aanvraag Omgevingsvergunning.

Wat moet ik doen?

Vooroverleg

De gemeente kan u de vergunning weigeren of uw aanvraag helemaal niet in behandeling nemen. Wilt u dit voorkomen?

Kijk eerst op www.omgevingsloket.nl en doe de vergunningcheck. U kunt dan vaststellen of het vergunningvrij kan of dat een vergunning nodig is. Als een vergunning nodig is, kunt u zelf het bestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl om te zien of uw initiatief past binnen de regels opgenomen voor de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van uw perceel.

Twijfelt u nog of heeft u nog vragen of een vergunning wel kan worden afgegeven? Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Dit heet het vooroverleg. Neem daarom bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. Het vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen. 

Het plannen van het vooroverleg kan op 2 manieren.

Digitaal

U kunt een verzoek indienen via www.omgevingsloket.nl. Hieraan zijn legeskosten verbonden. Zodra u een positief advies ontvangen heeft over de haalbaarheid van het vooroverleg kunt u via www.omgevingsloket.nl een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

 • Doe dit minimaal 8 weken voordat u gaat starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Fysiek formulier

Met het papieren formulier 'Vooroverleg omgevingsvergunning' kunt u ook een vooroverleg inplannen. Dit duurt vaak wel wat langer dan het digitale vooroverleg. U vindt het formulier onder het kopje 'Downloads'.

Wat moet ik meenemen?

 • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
 • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
 • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
 • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Downloads