Bouw en verbouwing, welstand

Inleiding

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Vergadering

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert gemiddeld één keer per twee weken. Deze vergaderingen vinden plaats op dinsdagochtend in het gemeentehuis van Gennep en zijn openbaar. Wij bieden initiatiefnemers de mogelijkheid om hun plannen toe te lichten tijdens een van deze bijeenkomsten. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u dit aangeven op het formulier Vooroverleg of aanvraag Omgevingsvergunning.

Wat moet ik doen?

Vooroverleg

De gemeente kan u de vergunning weigeren of uw aanvraag helemaal niet in behandeling nemen. Wilt u dit voorkomen? Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Dit heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.
Met het het formulier vooroverleg omgevingsvergunning kunt u een vooroverleg inplannen. U vindt dit formulier onder het kopje 'Downloads'.

Wat moet ik meenemen?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Downloads