Bodem en bouwstoffen

Onderzoekplicht PFAS

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit is een pakket van zo’n 6.000 slecht afbreekbare stoffen die door de mens gemaakt zijn en van nature niet in ons milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn onder andere PFOS, PFOA en GenX. PFAS worden in veel producten toegepast. Door onder andere emissies en incidenten zijn deze stoffen wel in ons milieu terechtgekomen en zitten ze nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Daarom zijn sinds 8 juli 2019, in ieder geval tijdelijk, de regels aangescherpt.

Lees meer

Bodemkwaliteitskaart en aansluitend regionaal bodembeleid

Hier vindt u de bodemkwaliteitskaart voor de regio Limburg Noord en Midden.

Lees meer

Bodem en bouwstoffen

Bodeminformatie

Voor meer bodeminformatie verwijzen we u naar onderstaande bronnen:

Melden invasieve exoten

Wat zijn invasieve exoten?

Exoten zijn planten, dieren of andere organismes die van nature niet voorkomen in Nederland. Is een exoot schadelijk voor de natuur? Dan noemen wij deze exoot invasief. In de Europese Unie (EU) zijn regels over hoe u omgaat met invasieve exoten.

Waarom zijn invasieve exoten schadelijk?

Invasieve exoten komen expres of per ongeluk door menselijk handelen in ons land terecht. Sommige exoten voelen zich prima thuis in hun nieuwe omgeving. Ze nestelen zich in onze natuur en kunnen zich snel vermeerderen. Ze nemen daarmee de leefomgeving in van planten en dieren die hier leven. Invasieve exoten verstoren daarmee het natuurlijke evenwicht. Dat is schadelijk voor de natuur. Maar soms ook voor de economie of de menselijke gezondheid.

Voorbeelden van invasieve exoten zijn de Reuzeberenklauw en de Japanse Duizendknoop.

Meld een invasieve exoot

Meld het hier