Bodem en bouwstoffen

Onderzoekplicht PFAS

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit is een pakket van zo’n 6.000 slecht afbreekbare stoffen die door de mens gemaakt zijn en van nature niet in ons milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn onder andere PFOS, PFOA en GenX. PFAS worden in veel producten toegepast. Door onder andere emissies en incidenten zijn deze stoffen wel in ons milieu terechtgekomen en zitten ze nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Daarom zijn sinds 8 juli 2019, in ieder geval tijdelijk, de regels aangescherpt.

Lees meer

Bodemkwaliteitskaart en aansluitend regionaal bodembeleid

Hier vindt u de bodemkwaliteitskaart voor de regio Limburg Noord en Midden.

Lees meer

Bodem en bouwstoffen

Bodeminformatie

Voor meer bodeminformatie verwijzen we u naar onderstaande bronnen: