Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Wat houdt de regeling in?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering).

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt. De gemeente doet dit aan de hand van de volgende vragen:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Op de pagina Aanvraagprocedure en aanvraagformulieren vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure. 

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Waar kan ik de regeling aanvragen?

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente uw aanvraag afwijzen. 

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Op de pagina Aanvraagprocedure en aanvraagformulieren vindt u meer informatie over het aanvragen van bijzondere bijstand.  

Individuele inkomenstoeslag 

Wat houdt de regeling in?

U komt mogelijk voor individuele inkomenstoeslag in aanmerking als u langdurig op een minimuminkomen bent aangewezen én u op het moment van de aanvraag geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. 

U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering als:

  1. blijkt dat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent;
  2. er sprake is van ontheffing van de plicht tot arbeidsinschakeling;
  3. dat van u niet verwacht kan worden met arbeid een inkomen te verdienen ter hoogte van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm

Hoe werkt het?

U vraagt deze regeling bij de gemeente aan. Uit de aanvraag moet blijken dat u langdurig aangewezen bent op het minimuminkomen. Ook moet u bij de aanvraag vermelden welke inspanning u in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.

Op de pagina Aanvraagprocedure en aanvraagformulieren vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure. 

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag vindt u op de pagina Wanneer komt u in aanmerking?

Waar kan ik de regeling aanvragen?

Op de pagina Aanvraagprocedure en aanvraagformulieren vindt u meer informatie over het aanvragen van deze regeling. 

Studietoeslag 

Wat houdt de regeling in?

U komt mogelijk in aanmerking voor de studietoeslag wanneer u niet in staat bent vanwege een structurele medische beperking inkomsten te verwerven naast de studie. 

Hoe werkt het?

U vraagt deze regeling bij de gemeente aan. Op de pagina Aanvraagprocedure en aanvraagformulieren vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure. 

De hoogte van de studietoeslag is landelijk bepaald. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

Waar kan ik de regeling aanvragen?

Op de pagina Aanvraagprocedure en aanvraagformulieren vindt u meer informatie over het aanvragen van deze regeling.