Bijstandsfraude melden

Algemeen

Bijstand is bedoeld voor mensen die daar recht op hebben. Als iemand onterecht bijstand ontvangt, is er in sommige gevallen sprake van fraude. We spreken van fraude als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een uitkering te verkrijgen of te behouden.

Fraude melden

De sociale recherche Venlo behandelt meldingen van mogelijke bijstandsfraude uit onze gemeente. Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt en hierdoor fraude pleegt? Geef uw melding (anoniem indien gewenst) door bij de sociale recherche Venlo via www.venlo.nl/uitkeringsfraude-melden. Vervolgens wordt onderzocht of het echt om fraude gaat. 

Voorbeelden van bijstandsfraude

Voorbeelden van bijstandsfraude zijn:

  • Niet doorgeven van (extra) inkomen uit bijvoorbeeld zwart werk
  • Niet doorgeven van vermogen (ook vermogen in het buitenland)
  • Ingeschreven zijn op een adres maar ergens anders wonen
  • Samenwonen en dit niet doorgeven