Bestrijding van onkruid

Inleiding

De gemeente bestrijdt ‘onkruid’ zonder het gebruik van chemische middelen. Zo voorkomen we verontreiniging van de grond en het grondwater. We vragen aan u als inwoner ook om bij het tuinieren en het onderhoud van terrassen en opritten geen chemische verdelgingsmiddelen te gebruiken.

Door chemische middelen met het bestanddeel glyfosaat (b.v. Roundup) kunnen planten en dieren uitsterven. Bovendien komt het via het grondwater of het riool terecht in het oppervlaktewater. Dat leidt ook tot hogere kosten voor de productie van veilig drinkwater. Alternatieven zijn bijvoorbeeld:

  • Handmatig verwijderen met een schoffel of harde borstel
  • Een hogedrukspuit
  • Kookwater van de pasta of aardappelen

Uiteraard is onkruid een breed begrip; “een op een bepaalde plaats ongewenste (wilde) plant”, die juist ook prachtig en nuttig kan zijn, met name voor insecten zoals bijen en vlinders.