Bestemmingsplannen

Inleiding

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. 
In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken.
Vanaf 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. Op lange termijn moeten alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van Nederland op deze website te vinden zijn. Ook alle bestemmingsplannen van de gemeente Gennep vindt u terug op Ruimtelijkeplannen.nl, met een aantal uitzonderingen die onderaan deze pagina staan.

Plannen in uw buurt via postcode

Door uw postcode en huisnummer in te vullen op www.ruimtelijkeplannen.nl, ziet u wat er bij u in de buurt, in de gemeente Gennep, speelt. Naast publicatie op ruimtelijkeplannen.nl, publiceert de gemeente Gennep haar (aankondigingen van) bestemmingsplannen en structuurvisies ook in de gemeenterubriek van de Maas- en Niersbode.

Instructievideo Ruimtelijkeplannen.nl

Om u wegwijs te maken heeft Het Kadaster een instructievideo op YouTube gezet. Deze instructievideo legt uit hoe u op Ruimtelijkeplannen.nl bestemmingsplannen kunt vinden. Het legt in vier minuten uit wat de functie is van de site, hoe u details van een plan kunt opvragen en wat u kunt veranderen aan de weergave van de kaart.

Overzicht Bestemmingsplannen

Via de site van Ruimtelijkeplannen.nl vindt u een overzicht met bestemmingsplannen in procedure en onherroepelijke bestemmingsplannen.