Bestemmingsplan aanpassen

Inleiding

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

De gemeente Gennep behandelt ingekomen principeverzoeken via het proces 'Dialoog ruimtelijke intiatieven'. Voor meer informatie over de werkwijze van de gemeente kunt u contact opnemen met de gemeente Gennep via het algemene telefoonnummer (0485)-49 41 41.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Wat moet ik doen?

Bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De gemeente Gennep behandelt ingekomen principeverzoeken via het proces 'Dialoog ruimtelijke initiatieven'. Voor meer informatie over de werkwijze van de regiekamer kunt u contact opnemen met de gemeente Gennep via het algemene telefoonnummer (0485)-49 41 41.

Wat moet ik meenemen?

  • goede schriftelijke beschrijving van uw initiatief
  • situatietekening
  • tekening bestaande en nieuwe situatie

Mochten er voor een goede beoordeling meer gegevens nodig zijn dan zullen wij die schriftelijk bij u opvragen.

Wat kost het?

Aan de behandeling van een principeverzoek zijn altijd kosten verbonden, ook bij een negatief advies. De hoogte van de kosten zijn opgenomen in de actuele legesverordening van de gemeente Gennep.

Aanvullende informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via omgevingswet.overheid.nl.