Besluiten(lijst) college van B&W

De besluitenlijsten, besluiten en bijlagen van de collegevergaderingen vindt u, op datum van de vergadering (doorgaans op dinsdagen onder de naam 'B&W'), via de online vergaderkalender.
De documenten worden altijd op de donderdag ná de dinsdag waarop de collegevergadering plaats vond, in de kalender geplaatst.

Oude besluiten via Archiefweb

Oude collegebesluiten van vóór 6 september 2016, vindt u terug via Archiefweb.eu.
U gaat dan naar een datum vóór 6 september 2016, dan klikt u bovenaan in de menubalk op 'Gemeente' > links in de menubalk klikt u dan op 'College van B en W', en dan naar 'besluiten'  onder het kopje 'meer informatie'. Vervolgens kunt u kiezen uit Besluitenlijsten en Besluiten.
Door de overgang naar een ander systeem in september 2016 is alleen de besluiten(lijsten) van 6 september 2016 nog op deze pagina te vinden.
Alle daaropvolgende besluiten(lijsten) vindt u, op datum, via de online vergaderkalender.