Belastingen

Iedere inwoner van Gennep, of u hier nu alleen woont of een bedrijf heeft, betaalt gemeentelijke belastingen. Deze gemeenschapsgelden worden gebruikt om allerlei voorzieningen in de gemeente te bekostigen. Door belasting te betalen aan de gemeente levert iedereen zijn of haar bijdrage aan de gemeente. Welke belastingen u moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Via de lokale lasten calculator kunt u berekenen hoe hoog de jaarlijkse woonlasten in uw gemeente zijn. Ook kunt u een vergelijking maken met een andere gemeente.

BsGW

De gemeente Gennep heeft de uitvoering van de belastingheffing en inning sinds 2015 ondergebracht bij BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Dit betekent dat u voor vragen over belastingen voortaan met BsGW contact op kunt nemen. Op de website van BsGW kunt u veel informatie vinden en inloggen op een persoonlijke pagina. Ondernemers uit het centrum van Gennep kunnen ook bij BsGW terecht voor vragen over de BIZ (bedrijfsinvesteringszone).

BsGW - dit is wie wij zijn

Een vraag over de gemeentelijke belastingen?

Bekijk dan de informatiepagina over de gemeentelijke belastingen van de gemeente Gennep op de website van BsGW. Kunt u hier geen antwoord vinden? Neem dan contact op met BsGW.

U kunt bij BsGW terecht voor vragen over: WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken), onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsheffing, BIZ (bedrijfsinvesteringszone), Diftar, forensenbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting, kwijtschelding, automatische incasso, aanmaningen, dwangbevelen en andere vragen met betrekking tot WOZ, belastingheffing, belastinginning en kwijtschelding.

WOZ-waarde gemeente Gennep via woz-waardeloket.nl

De WOZ-waarde is de waarde van onroerend goed, zoals woningen, gebouwen of grond. Vanaf 2017 heeft gemeente Gennep een aansluiting op de landelijke website www.woz-waardeloket.nl. Via deze website kunnen WOZ-waarden van woningen in het hele land worden opgevraagd. Ook zijn er luchtfoto’s beschikbaar en kenmerken zichtbaar zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte.

Wilt u reageren op de gemeentelijke belastingaanslag?

De laatste maanden is er sprake van een daling van de huizenprijzen. Voor de WOZ-waardebepaling wordt gebruik gemaakt van een waardepeildatum die 1 jaar voor het begin van het belastingjaar ligt. Daardoor staat er waarschijnlijk toch een hogere WOZ-waarde op uw aanslagbiljet. Denkt u toch dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Maak dan niet meteen bezwaar. Neem eerst contact op met BsGW. De contactgegevens staan onderaan deze pagina. De taxateurs geven graag een toelichting en beoordelen snel en kosteloos of de WOZ-waarde juist is vastgesteld.

Is er toch een bezwaar nodig? Bezwaar maken kan gratis en gemakkelijk via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. U heeft hier 6 weken de tijd voor vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat.

Contactgegevens BsGW

Hier vindt u informatie over hoe u contact kunt opnemen met BsGW. U vind hier ook informatie over de openingstijden. U kunt veel zelf digitaal regelen via MijnBsGW. Hiervoor heeft u DigiD nodig (voor bedrijven is E-herkenning nodig).