Bedrijventerreinenvisie

De bedrijventerreinen vormen een belangrijk onderdeel van het woon-, werk- en leefklimaat van de gemeente Gennep. Daarom is het belangrijk om de bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden.

Er komen veel ontwikkelingen (oftewel de "next economy") op bedrijven(terreinen) af. Denk hierbij aan circulaire economie, robotisering, smart industry en logistics en duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. Ondernemers en vastgoedeigenaren moeten de toekomstwaarde van de terreinen en het vastgoed zien te behouden. Hierbij worden ze gesteund door de gemeente. De kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen is op orde. Aandachtspunten zijn er voor de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en duurzaamheid. Bedrijventerreinen werken samen met de gemeente om te zorgen dat de kwaliteit van de terreinen op orde blijft. Samen zetten ze zich in voor doorontwikkeling.

De bedrijventerreinenvisie is een co-creatie van gemeente Gennep, Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg, Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, Parkmanagement, ondernemers en vastgoedeigenaren.

Uitvoeringsplan Arbeidsmarktvisie en Bedrijventerreinenvisie

Gennep bouwt aan de leefbaarheid voor inwoners en het vestigingsklimaat voor ondernemers. De gemeente wil goed luisteren naar ondernemers en hen een platform bieden voor een hechte samenwerking. Samen willen we op termijn naar onze regio, naar de provincie en ook naar het onderwijsveld een krachtige stem kunnen laten horen. Zodanig, dat we voor onze jongeren, onze inwoners en onze toekomstige inwoners een gemeente zijn die kansen schept en waar wonen, werken en verblijven goed is.

In het Uitvoeringsplan voor de Arbeidsmarktvisie en Bedrijventerreinvisie zetten we een verdere stap richting het platform voor een hechte samenwerking. Gennep gaat de ondernemers in het najaar uitnodigen voor een bijeenkomst (of webinar) om hier invulling aan te gaan geven.