Algemene Plaatselijke Verordening

Algemeen

Inleiding

Voor het plaatsen van een container, kraan, schutting, steiger of andere materialen op openbaar terrein heeft u een vergunning nodig. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Gennep verbiedt namelijk het plaatsen van objecten op, aan of boven de weg.

Wat moet ik doen?

Een APV vergunning kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Dit formulier kunt u downloaden onder het kopje 'Downloads', ophalen of aanvragen bij de gemeente. Bij een aanvraag van de APV vergunning moet u ook een situatieschets bijvoegen met een omschrijving van het object. U kunt als ondernemer of particulier voor de volgende zaken een vergunning aanvragen:

  • Het plaatsen van een steiger/ container op openbaar terrein.
  • Het plaatsen van een schutting op openbaar terrein.
  • Het plaatsen van bouwmateriaal en/of bouwmaterieel op openbaar terrein.
  • Het plaatsen van andere materialen op openbaar terrein.

Wat kost het?

Prijzen per 1 januari 2023

€ 88,65

Hoe lang duurt het?

Belanghebbende kunnen bezwaar indienen tegen de vergunning. In de bezwaarbrief moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

  • tegen welke vergunning u bezwaar indient;
  •  de reden van het bezwaar.

Het maken van bezwaar tegen de vergunning heeft geen schorsende werking op de vergunning, hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Daarna is beroep mogelijk bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Arrondissementsrechtbank in Roermond.