Afvalkalender

Algemeen

Hier kunt u de afvalkalender (met o.a. afvalophaaldagen en tarieven), die huis aan huis verspreid wordt, downloaden.

Digitale afvalkalender

Behalve de traditionele, papieren afvalkalender, werkt de gemeente sinds 2022 ook met een digitale afvalkalender. Die vindt u op inzamelwijzer.prezero.nl

Via deze website kunt u ook de app 'PreZero inzamelwijzer' downloaden. Daarmee kunt u bijvoorbeeld zelf meldingen maken en ophaalmomenten inplannen voor grof (tuin)afval. Ook blijft u via deze app op de hoogte van eventuele wijzigingen in de afvalinzameling.

Wat kost het?

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast en een variabel deel. De variabele tarieven voor het legen van uw restafval en GFT container vindt u op de voorzijde van de afvalkalender 2023. Het vaste tarief, dat voor elk huishouden gelijk is, bedraagt in 2023 € 130,80. Dit bedrag wordt eind februari 2023 via de gemeentelijke belastingaanslag bij u in rekening gebracht.

Tarief hoogbouw

Voor de bewoners van flats, die gebruik maken van een verzamelcontainer, geldt maar één tarief. Dit tarief is afhankelijk van de gezinssamenstelling.  Als u alleen woont dan betaalt u in 2023 € 205,80. Woont u samen met anderen dan betaalt u in 2023 € 267,60.

De tarieven voor het variabele deel vindt u op de afvalkalender 2023.