Aardgasvrij wonen

Algemeen

In het Klimaatakkoord is als doel gesteld om in 2050 alle wijken in Nederland van het aardgas af te hebben. Daarvoor heeft gemeente Gennep samengewerkt met buurgemeenten Mook en Middelaar en Bergen aan de Transitievisie Warmte, waarin we beschrijven hoe we dat doel in onze gemeenten kunnen bereiken.

Transitievisie Warmte vastgesteld

Op 31 januari heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte Mook en Middelaar, Gennep en Bergen vastgesteld. De visie gaat over de meest realistische route om onze afhankelijkheid van het aardgas stapsgewijs af te bouwen. Inwoners, woningcorporaties en dorps- en wijkraden hebben meegewerkt aan de visie.

In Gennep lijken er slechts beperkt mogelijkheden te zijn voor een warmtenet. De meeste woningen zijn daarom aangewezen op een individuele warmtepomp. Dat hoeft niet op stel en sprong. De komende jaren richten we ons vooral op energiebesparing. Om over te kunnen stappen op een warmtepomp is het daarnaast belangrijk dat uw woning goed is geïsoleerd. Is uw cv-ketel aan vervanging toe? Dan kan dat een goed moment zijn om over te stappen op een warmtepomp of een hybride variant.

De komende jaren gaan we samen aan de slag met een aardgasvrije toekomst. Heeft u vragen over energiebesparing of duurzame warmtetechnieken? Dan kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket Gennep via  www.duurzaambouwloket.nl/gennep

Transitievisie Warmte bekijken

Bekijk de Transitievisie Warmte hieronder.