Aardgasvrij wonen

In het Klimaatakkoord is als doel gesteld om in 2050 alle wijken in Nederland van het aardgas af te hebben. Daarvoor werkt gemeente Gennep samen met buurgemeenten Mook en Middelaar en Bergen aan de Transitievisie Warmte, waarin we beschrijven hoe we dat doel in onze gemeenten kunnen bereiken. De ontwerpvisie is inmiddels afgerond.

Ontwerp Transitievisie Warmte ter inzage

De visie is opgesteld in samenwerking met inwoners, dorps- en wijkraden en woningcorporaties. We hebben gesprekken gevoerd, enquĂȘtes afgenomen en een webinar gehouden. Het resultaat is een realistische visie die laat zien dat de route naar een duurzame warmtevoorziening een geleidelijk proces is, waarbij vooral energiebesparing de komende jaren een grote rol gaat spelen.

Wilt u de Transitievisie Warmte bekijken? De ontwerpvisie ligt tot 5 januari ter inzage bij het gemeentekantoor in Gennep. Ook kunt u de visie hieronder downloaden. Wilt u reageren? Dat kan met een brief naar het college van B&W Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, of een mail te sturen naar gelg@gennep.nl.