Internet

  • Coalitie gemeente Gennep bekend

    SP, D66 en KERN hebben de onderhandelingen op donderdag 24 april succesvol afgerond en gaan in Gennep de nieuwe coalitie vormen. Voor de komende raadsperiode 2014-2018 is afgesproken dat de accenten zullen liggen op zorg en aandacht voor de wijken en dorpen. Er wordt terughoudend omgegaan met projecten.

    Lees meer