Werkzaamheden N271

De Provincie Limburg gaat samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep de N271 tussen Milsbeek en Mook vernieuwen. Op de N271, tussen de komgrens van de gemeente Mook en Middelaar en de komgrens van de gemeente Gennep in, is groot onderhoud nodig voor delen van de weg. Bij Plasmolen komt een pleisterplaats: een informatievoorziening met parkeerplaatsen.

Milsbeek – Plasmolen

Het kruispunt N271 met de Helweg, Vagevuurweg en de Pastoorsdijk wordt aangepast. Op de N271 komen middengeleiders. Het rechtsaf-vak gaat weg, zodat langzaam verkeer in twee fasen de N271 kan oversteken. Dit zorgt er ook voor dat het verkeer op de N271 minder snel zal rijden. De bushaltes worden aangepast aan de huidige standaard met verhoogd perron en een fietsenstalling.

BouwApp en nieuwsbrief

Via de Heijmans BouwApp kunt u informatie zien over planning, afsluitingen, omleidingen en hinder tijdens de werkzaamheden. De app is te downloaden via de App Store en Play Store. Op de website van de provincie kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief N271 Milsbeek-Plasmolen-Mook.