Werken aan een prettig winkelgebied

De gemeente Gennep hecht veel waarde aan een schone en veilige leefomgeving. Dat geldt ook voor ons winkelgebied. In een schoon winkelgebied blijven mensen langer, besteden ze meer en voelen ze zich prettiger. Jaarlijks doen we mee aan de winkelgebieden-scan. Hiermee brengen we de huidige situatie van ons winkelgebied in kaart. Hoe beleven bezoekers ons winkelgebied? Wat is het veiligheidsgevoel?

In het onderzoek van 2022 stijgt Gennep van een 7,1 naar een 7,2. Wethouder Janine van Hulsteijn: “We krijgen een nette voldoende en daarmee scoren we boven het landelijk gemiddelde. Dat is een mooie waardering voor de ondernemers die zich hier samen met de gemeente voor inzetten. Een tiende meer lijkt misschien niet veel, maar er spelen vele factoren een rol in de beleving. Zo’n onderzoek geeft ook inzicht in wat er nog beter kan. Dat is het toevoegen van groen en afvalbakken. Dat komt overeen met de actiepunten die we al in gang hadden gezet. We actualiseren in 2023 de centrumvisie en gaan aan de slag met het vergroenen van de Spoorstraat.”

Samenwerking met ondernemers en bewoners

Voor een schoon en veilig winkelgebied is samenwerking met de omgeving essentieel. In de werkgroep Veilig Winkelgebied werkt de gemeente samen met het ondernemerscollectief BIZ Centrum Gennep, bewoners, politie en brandweer. In 2022 heeft deze werkgroep diverse acties ondernomen. Na enquêtes en een schouwronde zijn de eerste resultaten behaald. Bijvoorbeeld het verwijderen van kauwgom op straten en pleinen en het rechtzetten van lantaarnpalen. Zulke acties hebben bijgedragen aan een stijging van beleving van ons winkelgebied ten opzichte van 2021. Wethouder Van Hulsteijn: “Ik ben trots op deze publiek-private samenwerking, want door het samen te doen, kom je tot een integrale aanpak die zichtbaar leidt tot verbetering. Binnenkort gaat de werkgroep op voor een beoordeling om het officiële Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen. Daarmee kunnen we de komende jaren constructief verder werken aan ons historisch centrum. Want een vitaal en bruisend centrum is van belang voor onze bezoekers, ondernemers en inwoners.” 

Winkelgebieden Scan

De Winkelgebieden Scan is een drieledig onderzoek en bestaat uit enquêtes onder het winkelend publiek, interviews met ondernemers en schouwrondes. Het onderzoek is eind mei 2022 gestart en is uitgevoerd volgens de richtlijnen voor onderzoek opgesteld door brancheorganisatie MOA. In schouwrondes zijn aan de hand van de CROW-methode aanvullende gegevens verzameld over, onder meer, de hoeveelheid zwerfafval en de staat van de winkelgebieden. De schoonbeleving van het winkelend publiek is het gemiddelde cijfer dat de bezoeker gaf voor de schoonheidsgraad in het algemeen en op het moment van winkelen. Per winkelgebied zijn minimaal 40 volledig ingevulde enquêtes afgenomen.