Wat gebeurt er na de verkiezingen?

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, wordt de nieuwe gemeenteraad op 30 maart geïnstalleerd. In Gennep worden alle zeventien kandidaten die het hoogst op de kieslijst van de partijen stonden dan beëdigd.

Er zijn geen kandidaten geweest die via een groot aantal voorkeursstemmen rechtstreeks in de raad zijn gekomen. Van de zittende wethouders zijn Janine van Hulsteijn en Rob Janssen rechtstreeks verkozen. Rob Janssen neemt echter geen plaats in de raad. De huidige fractievoorzitter van de SP, Hans Frentz, zal zijn plaats innemen. Janine van Hulsteijn combineert voorlopig haar raadslidmaatschap met haar functie als wethouder. Als zij opnieuw tot wethouder wordt benoemd, neemt de volgende op de lijst van de VVD de zetel van Janine van Hulsteijn in.

Een coalitie vormen

Partijen die opgeteld de meerderheid van de zetels hebben, kunnen de gemeente besturen. Het is gebruikelijk dat de grootste partij, in Gennep wederom het CDA, het initiatief neemt om op zoek te gaan naar partners. De partijen die een akkoord bereiken om samen te werken, vormen de coalitie. Welke partijen dit zijn, wordt de komende weken duidelijk. De overige partijen vormen de oppositie in de raad.

Het college van B&W

De coalitiepartijen schuiven wethouders naar voren, die samen met de zittende burgemeester het college vormen. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert besluiten van de raad uit.