Waardevolle Kennissessie Arbeidsmarkt

Op 29 november 2022 vond de derde Kennissessie Arbeidsmarkt van Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg in samenwerking met gemeente Gennep plaats. Het thema was ‘duurzaam werkgeverschap in de toekomst’.

Managementconsultant Carla de Waal inspireerde de aanwezige bedrijven met haar verhaal over trends en de veranderende werkgever/werknemer-relatie. Ze vertelde onder andere dat het in de toekomst niet langer om economische groei gaat, maar om de waarde die zowel organisaties als individuen toevoegen aan de samenleving en de planeet. Het maken van diverse toekomstscenario’s en het betrekken van de toekomstige generatie zijn praktische voorbeelden van hoe organisaties kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt.

De aanwezige ondernemers, zorg- en onderwijsinstellingen hebben aansluitend aan de presentatie meteen genetwerkt en de vertaalslag gemaakt naar de praktijk. We kijken dan ook terug op opnieuw een geslaagde, waardevolle kennissessie. Ook in 2023 zullen er weer diverse kennissessies worden georganiseerd.