Voorrang voor Gennepenaren

Afgelopen week stond het nieuwbouwplan "Vallei van Milsbèk" op de Raadsagenda. We weten allemaal hoe zwaar het belang van woningbouw op dit moment weegt in de gemeente Gennep. Er bestaat een erg grote behoefte, zowel bij jongeren als ouderen, naar een woning. De Vallei van Milsbèk is een fors plan, maar juist door het groots aan te pakken worden er ook relatief veel betaalbare woningen gebouwd. Hoe mooi zou het zijn als onze eigen jongeren en ouderen deze huizen kunnen betrekken?

Daarom heb ik gepleit voor een voorrangsregeling voor onze eigen inwoners. Vooral voor starters is het bijna onmogelijk om een betaalbare woning te bemachtigen. Het is hoog tijd om hen in de eigen gemeente een helpende hand te bieden. Het is belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze dorpen dat onze inwoners in hun eigen woonplaats kunnen blijven. Geef hen daarom voorrang bij nieuwbouwprojecten.

Door middel van een doelgroepenverordening kunnen we dit voor de toekomst vastleggen. Hier pleit ik van harte voor, maar dit kost tijd. Daarom heb ik nu alvast een vurig pleidooi gehouden om onze eigen inwoners de eerste keuze te geven voor de aankoop van deze woningen. Dit kan bijvoorbeeld door de eerste inschrijving alleen open te stellen voor Milsbeek en daarna voor de gehele gemeente Gennep. Misschien kunnen zelfs 'terugkeerders' voorrang krijgen. De wethouder heeft toegezegd om hierover in overleg te gaan met de projectontwikkelaar, wat een belangrijke stap voorwaarts is.

Op deze manier wordt niemand uitgesloten, maar maken woningzoekenden uit onze eigen gemeente wel de grootste kans op een betaalbare koopwoning. En juist voor hen wil ik bouwen.

Ronnie Rutten, CDA 

r.rutten@gennep.nl