Voornemen verkoop gemeentelijke gronden

Het college van B&W maakt het voornemen bekend om gemeentelijke gronden te verkopen aan de Draaischijf ongenummerd in Milsbeek, kad. OTS D 4657 [gedeeltelijk], aan 2 partijen

Grondverkoop voor een woonzorgcomplex (18 woningen) en 2 tweekappers

Koper grond voor een woonzorgcomplex en 2 tweekappers: projectontwikkelaar Lister uit Den Bosch

Lister beoogt te kopen, totaal ong. 3.234  m², bouw- en woonrijpe grond aan de Draaischijf ongenummerd op het kadastrale perceel gemeente Ottersum, sectie D, nr. 4657 (ged.), voor een woonzorgcomplex voor dementerende ouderen en op hetzelfde kadastrale perceel eveneens bouw- en woonrijpe grond, voor de bouw van 4 seniorenwoningen 2 twee-onder-eenkapwoningen (2 tweekappers).

Grondverkoop voor 2 rijtjes van 4 woningen (totaal 8 woningen)

Koper grond voor 8 grondgebonden woningen : woningcorporatie Destion uit Gennep

Destion beoogt te kopen van de gemeente ca. 1.538 m² bouw- en woonrijpe grond voor 2 rijtjes van 4 levensloopbestendige woningen op hetzelfde kadastrale perceel OTS D 4657 (ged.)

Toelichtingen per deelplan

De gemeente is voornemens om bovenstaande ontwikkelingen tot uitvoer te brengen en daarvoor gronden te verkopen aan genoemde partijen. Hieronder vindt u de toelichtingen per beoogd deelplan.

Toelichting op verkoop aan Lister

De gemeente stelt zich op het standpunt dat Lister de enige kandidaat is voor woningbouw op deze locatie. Zij bouwt met het milieuvriendelijke materiaal kruislaaghout, dat vaak wordt afgekort tot CLT (Cross Laminated Timber). Deze bouwwijze past binnen de ambitie van de gemeente Gennep voor circulaire bouw. Zij beschikt inmiddels over een onherroepelijke vergunning voor de bouw van het woonzorgcomplex. Het woonzorgcomplex past binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ en is bedoeld voor dementerende ouderen. Het complex omvat 18 appartementen. Hiervan zijn er 10 met sociale huur en 8 met middeldure huur, een entree, gemeenschappelijke ruimte, 1 verblijf voor het personeel en een binnentuin en bijhorende parkeerplaatsen.

Genoemde duurzame CLT-bouw past zij ook toe bij de 2 tweekappers waarvoor de vergunning inmiddels onherroepelijk is.

Toelichting op verkoop aan Destion

De gemeente stelt zich op het standpunt dat Destion de enige kandidaat is voor woningbouw op deze locatie. De bouw van grondgebonden levensloopbestendige woningen ( 2 rijtjes van 2 tweekappers) passen eveneens in het inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan. Ook is de bouw vastgelegd in het Raamwerk Prestatieafspraken 2022-2026, tussen de Gemeente Gennep, de huurdersraad van Destion en de corporatie zelf.

Reactiemogelijkheid

Eenieder die meent dat zij een eveneens aanspraak op koop van grond van de gemeente te hebben, kan dat schriftelijk kenbaar maken bij het college van B&W door een mail te sturen naar gemeente@gennep.nl. Ook kunt u een schriftelijke reactie sturen naar Postbus 9003, 6590 HD Gennep. Let op: uw reactie dient 21 september 2022 te zijn ontvangen.