Voorbereidend kap- en snoeiwerk herinrichting Gebrande Kamp

Tussen 21 en 24 december verwijderde aannemer Martens en Van Oord een deel van de begroeiing in de Gebrande Kamp. Dit was voorbereidend werk voor de herinrichting van de Maasuiterwaard in opdracht van Rijkswaterstaat. Het doel van deze herinrichting is om een beter leefgebied te creëren voor waterplanten, vissen en kleine waterdiertjes die thuishoren in en langs de rivier.

Hiervoor komt er aan de zuidzijde van de Tielebeek bijvoorbeeld een ondiepe geul te liggen. Aan noordzijde wordt een stuk Maasoever ‘ontsteend’. De werkzaamheden vinden plaats in de eerste helft van 2022.

De herinrichting van de Gebrande Kamp maakt onderdeel uit van een groter pakket van maatregelen, verspreid over meerdere Maasgemeenten. Wilt u meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat in de Gebrande Kamp en het ecologisch herstel van de Maas? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers.

Foto: Martens en Van Oord