Volop nagedacht over toekomst gemeente Gennep

Hoe ziet gemeente Gennep eruit in 2040? Daarover wordt volop nagedacht door inwoners en ondernemers uit de gemeente. Samen maken we een toekomstvisie, die de gemeente richting geeft en in staat stelt om focus aan te brengen. Met een lange termijnvisie kunnen we de juiste keuzes maken om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te zijn om te wonen, werken en recreëren.

Toekomstatelier

Na een aftrap met leerlingen op het Elzendaalcollege, een informatiebijeenkomst met de gemeenteraad, een kernentour en een bijeenkomst met nieuwe inwoners, was op donderdag 17 november het toekomstatelier. Ruim 45 deelnemers waren aanwezig, waaronder ondernemers, dorps- en wijkondersteuners, bestuurders en vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen, zorginstellingen en het onderwijs. Samen dachten zij na over wat Gennep typeert en hoe zij zich kan onderscheiden, waar ze trots op zijn en wat ze willen behouden en wat er in de toekomst beter kan.

Toekomstestafette

Het college van burgemeester en wethouders is onlangs ook een toekomstestafette gestart. Met het overhandigen van een toekomstpijl worden verenigingen, ondernemers, winkeliers en maatschappelijke organisaties gevraagd wat hun toekomstdroom is voor gemeente Gennep in 2040.  De deelnemers hebben vervolgens de taak om de pijl door te geven aan iemand naar keuze. Bijvoorbeeld aan een woningcorporatie, bakker, carnavalsvereniging, MKB-bedrijf, dorpsraad, agrariër of voetbalteam. Zo proberen we om een zo breed mogelijke groep te laten deelnemen.

U kunt nog meedenken

Ook de komende weken gaan we nog informatie vanuit de samenleving verzamelen, onder andere door het gesprek aan te gaan met jongeren. Wilt u ook meedenken? Een groot aantal huishoudens heeft een ansichtkaart ontvangen. Hierop kunnen zij hun toekomstdroom voor de gemeente Gennep schrijven en gratis terugsturen naar de gemeente. Wellicht heeft u de kaart nog thuis liggen. Wij ontvangen die graag! Heeft u geen kaart ontvangen, maar wilt u wel graag uw mening geven? Vul dan de online enquête in op www.gennep.nl/toekomstvisie. Hier vindt u meer informatie over de toekomstvisie en wat we met de opgehaalde input gaan doen.

Dag van de toekomst

Begin 2023 wordt de Dag van de toekomst georganiseerd. Een feestelijke dag, waarop alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie nog eens samenkomen om te praten over de toekomst van de gemeente. Dat doen we aan de hand van vier scenario’s. Dit zijn toekomstverhalen over de gemeente Gennep in 2040, die zijn samengesteld met alle input die eerder is opgehaald. U kunt die dag stemmen op uw favoriete toekomstverhaal voor onze gemeente. Meer informatie over de Dag van de toekomst volgt binnenkort.

 

Wethouder van Hulsteijn geeft de toekomstpijl door